Contenuto principale

Programmi Esame KYU

WKSI PROGRAMMA DI ESAME KYU

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION of WADO-KAI

BRANCH N. 424004