Contenuto principale

Esame Cintura Viola 4° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 4° KYU – CINTURA VIOLA

KIHON
Kette Junzuki Chudan

Kette Gyakuzuki Chudan

Kette Junzuki No Tsukkomi

Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Tobikomizuki/Maegeri/Mawashigeri/Ushirogeri/Gyakuzuki Chudan
Kizamizuki/Maegeri/Nagashizuki/Gyakuzuki Chudan
Kizamizuki/Zenshin Jodanzuki/Gyakuzuki Chudan/Surikomi Maegeri
Zenshin Haito Uchi/Uraken Uchi (s.b.)/Ushirogeri

SANBON KUMITE
Sanbon Geri: Gohonme - Ropponme

OHIO KUMITE
Yohonme

KIHON KUMITE
Ipponme

KATA
Pinan Yondan